Lớp chồi (4 - 5 tuổi)

25 Dec

Vinalearn English Language Center cho lớp chồi (4 - 5 tuổi)

Học những bài hát và hát theo giáo viên

07 Oct

Lịch sinh hoạt khối chồi tháng 10 năm 2016

Lịch sinh hoạt khối chồi tháng 10 năm 2016

17 Sep

Tài liệu lớp chồi MY FIRST ENGLISH ADVENTURE

Tài liệu lớp chồi MY FIRST ENGLISH  ADVENTURE

10 Sep

Lịch sinh hoạt khối chồi tháng 9 năm 2016

Lịch sinh hoạt khối chồi tháng 9 năm 2016

06 Apr

Tiếng Anh lớp chồi Vinalearn English Language Center 04/2016

Tiếng Anh lớp chồi Vinalearn English Language Center 04/2016

06 Apr

Kế hoạch tháng 04 năm 2016 của lớp chồi

Kế hoạch tháng 04 năm 2016 của lớp chồi

06 Jan

Chương trình học AV nước ngoài tháng 01 - 2016 lớp chồi

Chương trình học AV nước ngoài tháng 01 - 2016 lớp chồi

28 Nov

Chương trình học AV nước ngoài tháng 12/2015 lớp chồi

Chương trình học AV nước ngoài tháng 12/2015 lớp chồi

03 Nov

Chương trình học AV nước ngoài tháng 11/2015 khối chồi

Chương trình học AV nước ngoài tháng 11/2015 khối chồi

27 Oct

Lịch sinh hoạt khối chồi năm học 2015 - 2016

Lịch sinh hoạt khối chồi năm học 2015 - 2016