Lớp lá (5 - 6 tuổi)

25 Dec

Vinalearn English Language Center cho lớp lá (5 - 6 tuổi)

Nói những câu đơn giản với sự hướng dẫn của giáo viên   

07 Oct

Lịch sinh hoạt khối lá tháng 10 năm 2016

Lịch sinh hoạt khối lá tháng 10 năm 2016

17 Sep

Tài liệu lớp lá MY FIRST ENGLISH ADVENTURE

Tài liệu lớp lá MY FIRST ENGLISH  ADVENTURE

10 Sep

Lịch sinh hoạt khối lá tháng 9 năm 2016

Lịch sinh hoạt khối lá tháng 9 năm 2016

06 Apr

Tiếng anh lớp lá Vinalearn English Language Center 04/2016

Tiếng anh lớp lá Vinalearn English Language Center 04/2016

06 Apr

Kế hoạch tháng 04 năm 2016 của lớp lá

Kế hoạch tháng 04 năm 2016 của lớp lá

06 Jan

Chương trình học AV nước ngoài tháng 01 - 2016 lớp lá

Chương trình học AV nước ngoài tháng 01/2016 lớp lá

28 Nov

Chương trình học AV nước ngoài tháng 12/2015 lớp lá

Chương trình học AV nước ngoài tháng 12/2015 lớp lá

03 Nov

Chương trình học AV nước ngoài tháng 11/2015 lớp lá

Chương trình học AV nước ngoài tháng 11/2015 lớp lá

27 Oct

Lịch sinh hoạt khối lá năm học 2015 - 2016

Lịch sinh hoạt khối lá năm học 2015 - 2016