Tìm chúng tôi trên

Tuyển sinh

Trường có 6 nhóm lớp:

-          Nhóm Chích Bông  :           6 - 12  tháng

-          Nhóm Gà Con          :           13 - 24   tháng

-          Nhóm Thỏ Trắng     :           25 - 36   tháng

-          Khối Mầm                  :           3 - 4       tuổi

-          Khối Chồi                :            4 - 5       tuổi

-          Khối Lá                      :           5 - 6       tuổi

Thời gian học: thứ hai đến thứ bảy hàng tuần

Có khóa học ngắn trong hè (từ 1 tuần trở lên) giúp các bé có điều kiện làm quen với trường  

Đặc biệt: Trường mở khóa hè dành cho các bé sắp vào lớp 1.