Tìm chúng tôi trên

Hồ sơ nhập học

Hồ sơ nhập học bao gồm:

  1. Đơn xin nhập học (Mẫu của trường cung cấp)
  2. Bảng điều tra đặc điểm tâm lý trẻ (Mẫu của trường cung cấp)
  3. Giấy cam kết (Mẫu của trường cung cấp)
  4. Bản sao giấy khai sinh
  5. Photo lịch tiêm chủng
  6. Photo hộ khẩu hoặc chứng nhận tạm trú
  7. 04 ảnh 4x6 của bé