Tìm chúng tôi trên

Đăng ký nhập học

HƯỚNG DẪN NHẬP HỌC:

Mua hồ sơ tại văn phòng (giờ hành chính), phòng bảo vệ (ngoài giờ hành chính).

Hoàn tất và nộp hồ sơ trước khi cho trẻ nhập học 3 ngày.