Thực đơn cho trẻ

07 Sep

Thực đơn tuần 2 tháng 09/2019 từ ngày 09/09 đến 14/09/2019

Thực đơn tuần 2 tháng 09/2019 từ ngày 09/09 đến 14/09/2019

05 Jul

Thực đơn tuần 1 từ 01/07 đến 06/07/2019

Thực đơn tuần 1 từ 01/07 đến 06/07/2019

20 May

Thực đơn tuần 4 từ ngày 20/05 đến 25/05/2019

Thực đơn tuần 4 từ ngày 20/05 đến 25/05/2019

13 May

Thực đơn tuần 3 từ ngày 13/05 đến 18 /05/2019

Thực đơn tuần 3 từ ngày 13/05 đến 18 /05/2019

06 May

Thực đơn tuần 2 từ ngày 06/05 đến 11/05/2019

Thực đơn tuần 2 từ ngày 06/05 đến 11/05/2019

02 May

Thực đơn tuần 1 từ ngày 02/05 đến 04/05/2019

Thực đơn tuần 1 từ ngày 02/05 đến 04/05/2019

22 Apr

Thực đơn tuần 4 từ ngày 22/04 đến 27/04/2019

Thực đơn tuần 4 từ ngày 22/04 đến 27/04/2019

08 Apr

Thực đơn tuần 2 từ 08/04 đến 13/04/2019

Thực đơn tuần 2 từ 08/04 đến 13/04/2019

01 Apr

Thực đơn tuần 1 từ ngày 01/04 đến 06/04/2019

Thực đơn tuần 1 từ ngày 01/04 đến 06/04/2019

25 Mar

Thực đơn tuần 3 từ ngày 18/03 đến 23/03/2019

 

Thứ, ngày

Sáng

 

Xế sáng

 

Trưa

Chế độ cho trẻ

DCBP-

SDD

Xế chiều

Chiều

Mẫu giáo

Nhà trẻ

 

Mặn

 

Canh

 

TM