Biểu đồ chiều cao - cân nặng tiêu chuẩn của trẻ

Cha mẹ hãy dựa vào các tiêu chuẩn dưới đây để xem con mình có phát triển bình thường hay không nhé. Nếu trẻ suy dinh dưỡng, hãy cho bé đi khám dinh dưỡng, lưu ý chế độ ăn đủ 4 nhóm chất Đạm, Đường, Béo, Xơ, các loại vitamin và khoáng chất. Có thể cho trẻ dùng thực phẩm bổ sung để hỗ trợ bé tiêu hóa tốt hơn.

Bảng chiều cao cân nặng của bé gái từ 0 – 5 tuổi

Tuổi Suy dinh dưỡng Bình thường Thừa cân
0 2,8kg – 47,3cm 3,2kg – 19,1cm 3,7kg – 51,0cm
1 tháng 3,6kg – 51,7cm 4,2kg – 53,7cm 4,8kg – 55,6cm
2 tháng 4,5kg – 55,0cm 5,1kg – 57,1cm 5,9kg – 59,1cm
3 tháng 5,1kg – 57,7cm 5,8kg – 59,8cm 6,7kg – 61,9cm
4 tháng 5,6kg – 59,9cm 6,4kg – 62,1cm 7,3kg – 64,3cm
5 tháng 6,1kg – 61,8cm 6,9kg – 64,0cm 7,3kg – 66,2cm
6 tháng 6,4kg – 63,5cm 7,3kg – 65,7cm 8,3kg – 68,0cm
7 tháng 6,7kg – 65,0cm 7,6kg – 67,3cm 8,7kg – 69,6cm
8 tháng 7,0kg – 66,4cm 7,9kg – 68,7cm 9,0kg – 71,1cm
9 tháng 7,3kg – 67,7cm 8,2kg – 70,1cm 9,3kg – 72,6cm
10 tháng 7,5kg – 69,0cm 8,5kg – 71,5cm 9,6kg – 73,9cm
11 tháng 7,7kg – 70,3cm 8,7kg – 72,8cm 9,9kg – 75,3cm
12 tháng 7,9kg – 71,4cm 8,9kg – 74,0cm 10,2kg – 76,6cm
18 tháng 9,0kg – 77,8cm 10,2kg – 80,7cm 11,6kg – 83,6cm
2 tuổi 10,1kg – 83,2cm 11,5kg – 86,4cm 13,1kg – 89,6cm
2 tuổi rưỡi 11,2kg – 87,1cm 12,7kg – 90,7cm 14,5kg – 94,2cm
3 tuổi 12,1kg – 91,2cm 13,9kg – 95,1cm 15,9kg – 98,9cm
3 tuổi rưỡi 13,1kg – 95,0cm 15,0kg – 99,0cm 17,3kg – 103,1cm
4 tuổi 14,0kg – 98,4cm 16,1kg – 102,7cm 18,6kg – 107,0cm
4 tuổi rưỡi 14,8kg – 101,6cm 17,2kg – 106,2cm 20,0kg – 110,7cm
5 tuổi 15,7kg – 104,7cm 18,2kg – 109,4cm 21,3kg – 114,2cm

Bảng chiều cao cân nặng của bé trai từ 0 – 5 tuổi

Tuổi Suy dinh dưỡng Bình thường Thừa cân
0 2,9kg – 48,0cm 3,3kg – 49,9cm 3,9kg – 51,8cm
1 tháng 3,9kg – 52,8cm 4,5kg – 54,9cm 5,1kg – 56,7cm
2 tháng 4,9kg – 56,4cm 5,6kg – 58,4cm 6,3kg – 60,4cm
3 tháng 5,6kg – 59,4cm 6,4kg – 61,4cm 7,2kg – 63,5cm
4 tháng 6,2kg – 61,8cm 7,0kg – 63,9cm 7,9kg – 66,0cm
5 tháng 6,7kg – 63,8cm 7,5kg – 65,9cm 8,4kg – 68,0cm
6 tháng 7,1kg – 65,5cm 7,9kg- 67,6cm 8,9kg – 69,8cm
7 tháng 7,4kg – 67,0cm 8,3kg – 69,2cm 9,3kg – 71,3cm
8 tháng 7,7kg – 68,4cm 8,6kg – 70,6cm 9,6kg – 72,8cm
9 tháng 7,9kg – 69,7cm 8,9kg – 72,0cm 10,0kg – 74,2cm
10 tháng 8,2kg – 71,0cm 9,2kg – 73,3cm 10,3kg – 75,6cm
11 tháng 8,4kg – 72,2cm 9,4kg – 74,5cm 10,5kg – 76,9cm
12 tháng 8,6kg – 73,4cm 9,6kg – 75,7cm 10,8kg – 78,1cm
18 tháng 9,7kg – 79,6cm 10,9kg – 82,3cm 12,3kg – 85,0cm
2 tuổi 10,8kg – 84,8cm 12,2kg – 87,8cm 13,7kg – 90,9cm
2 tuổi rưỡi 11,8kg – 88,5cm 13,3kg – 91,9cm 15,0kg – 95,3cm
3 tuổi 12,7kg – 92,4cm 14,3kg – 96,1cm 16,3kg – 99,8cm
3 tuổi rưỡi 13,5kg – 95,9cm 15,3kg – 99,9cm 17,5kg – 103,8cm
4 tuổi 14,3kg – 99,1cm 16,3kg – 103,3cm 18,7kg – 107,5cm
4 tuổi rưỡi 15,2kg – 102,3cm 17,3kg – 106,7cm 19,9kg – 111,1cm
5 tuổi 16,0kg – 105,3cm 18,3kg – 110,0cm 21,1kg – 114,6cm

Trường Mầm non Ngô Thời Nhiệm