Xem camera mầm non Bình Dương

17 Feb

Truy cập Camera qua mạng trên máy tính 2016

Phụ huynh  mở trình duyệt web lên rồi gõ vào dãy địa chỉ IP 103.17.88.151:số cổng kết nối tương ứng của các lớp

17 Feb

Truy cập Camera qua mạng trên di động 2016

Cấu hình minh họa trên thiết bị di động chạy hệ điều hành IOS. Ví dụ lớp Chồi